Bp., XIII. kerületi Pozsonyi úti csatorna feltárás nélküli rekonstrukciója

Vízmű Panoráma XXII/2014 6. szám címlapjaA nagy átmérőjű, speciális szelvényű csatornák felújítása komoly kihívást jelent. Fokozottan igaz ez a kijelentés akkor, ha a közmű nagy mélységben, belvárosi környezetben, frekventált helyen található és munkagödör készítésére gyakorlatilag nincs lehetőség. Felújításra került a Pozsonyi úti főgyűjtő csatorna (DN 140/210 cm) egy szakasza ún. SPR™ feltárás nélküli csőbéleléses technológiával. A projekt rendkívül sikeresnek értékelhető.

A Pozsonyi úti csatorna a budapesti hálózat egyik fontos gyűjtője, mely a pesti oldalon, a Margit-híd és a Victor Hugó utca között húzódik és szorosan kapcsolódik a közös főgyűjtőhöz, amely a XIII., V., VI., VII., VIII., IX., X. kerületek szennyvizeit vezeti a Ferencvárosi Szivattyútelepen keresztül a csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre. A 140/210 cm tojás alakú szelvény az 1904 és 1907 közötti években épült, jellemzően monolit betonból. Egyes helyeken a folyásfeneket klinker téglákkal burkolták. A csatorna teljes hossza 662 méter, vízelvezető képessége 1.9 m3/sec, esése 4 ezrelék. A csatornát az FCSM Zrt. hosszú időn keresztül gond nélkül üzemeltette, statikai és mechanikai problémák nem voltak észlelhetőek. A Pozsonyi út tömegközlekedési útvonal, ezért az alatta elhelyezkedő gyűjtőt évente 1-2 alkalommal (előre meghatározott ütemterv szerint) kellett vizsgálni. A vizsgálatokat az FCSM Zrt. Hálózatvizsgálati Osztálya végezte és végzi csatornabúvárokkal, kézi kamerás eszközök segítségével.

Kép 1. Rausch típusú kézi kamera a kiegészítő világításokkal és ellenőrző monitorral
Kép 1. Rausch típusú kézi kamera a kiegészítő világításokkal és ellenőrző monitorral

 

Kép 2. Rausch típusú kézi kamera
Kép 2. Rausch típusú kézi kamera

 

Kép 3. Rausch típusú kézi kamera világítással
Kép 3. Rausch típusú kézi kamera világítással

 

Ennek a vizsgálati módszernek nagy erőssége, hogy a csatornában dolgozó, állapotot vizsgáló búvár - online - képi anyagot és megállapításokat közöl a felszínen lévő műszakvezetővel, aki  operátorként irányítja a munkát, és kezeli az IKAS vizsgálati szoftvert.  Így az MSZ EN-13508-2 szabvány szerinti, objektív vizsgálati dokumentáció készül. Egy ütemezett ellenőrzés során észlelték a dolgozók, hogy a boltozatban hosszirányú, folyamatos repedés alakult ki. Ennek szélessége és mélysége olyan mértékű volt, hogy az FCSM Zrt. azonnal megkezdte a hiba megszüntetésére alkalmas technológia felkutatását.

Kép 4. Boltozati repedés a Pozsonyi úti kcs-ban
Kép 4. Boltozati repedés a Pozsonyi úti kcs-ban

 

A szelvény mérete és elhelyezkedése alapvetően befolyásolta a figyelembe vehető felújítási technológiákat. A Pozsonyi út a főváros egyik kiemelt jelentőségű területe, ahol trolibusz is közlekedik. A beépítés zártsorú, az utca hangulatát a járdán kihelyezett vendéglők és kávézók, kis üzletek teszik barátságossá. Az FCSM Zrt. számára egyértelművé vált, hogy a tömegközlekedést biztosítani, az üzletek, vendéglátóhelyek forgalmát fenntartani, a lakosság nyugalmát elviselhető mértékben zavarni csak és kizárólag feltárás nélküli technológia alkalmazásával lehet. 

Az Agriapipe Kft.-vel már régóta kapcsolatban áll az FCSM Zrt. a feltárás nélküli technológiák alkalmazása területén. Az Agriapipe Kft. dolgozói már több évtizede foglalkoznak feltárás nélküli technológiákkal, néhány éve meghonosították az SPR™ technológiát Magyarországon. Ezt az eljárást Japánban fejlesztették ki kifejezetten nagyméretű szelvények rekonstrukciójára.  Az SPR™ technológiát az FCSM Zrt. először 2011-ben alkalmazta a Szent Gellért téri, 120/180 szekrény alakú tégla csatorna felújításánál. 2013-ban a Pozsonyi úton az Agriapipe Kft., próbaképp egy 55 méteres szakaszt kibélelt. A tapasztalatok kedvezőek voltak, bizonyították az SPR™ technológia alkalmasságát a probléma megoldására és ezek után került sor a teljes szakasz felújítására.

 

Az SPR™ (Sekisui Pipe Rehabilitation)eljárás a nagy átmérőjű – 800 mm-nél nagyobb – és különböző keresztmetszetű gravitációs csatornák felújítására alkalmazható. A csatorna keresztmetszete lehet kör, tojás, négyszögszelvény vagy egyéb. Az eljárás 100%-ban No-Dig megoldás, ezért földmunkavégzést nem igényel. Az eljárás során a csatorna profiljának megfelelően előre elkészített tekercselő keretet építünk a felújítandó vezetékbe. A tekercselő kereten körbe futó berendezés segítségével a csatornában a PVC-U profilból egy bélcsövet készítünk. A tekercselőkeret és a berendezés a béléscső gyártása közben folyamatosan halad előre. A kívánt hossz elérése után a régi cső és az új béléscső közötti gyűrűs teret nagy szilárdságú injektáló habarccsal töltjük ki. A bélcső és a nagy szilárdságú injektáló habarcs együttesen biztosítják a felújított csatorna megfelelő szilárdsági tulajdonságait. A béléscső PVC-U belső felülete egyrészt jó hidraulikai viszonyokat eredményez, így a szállító kapacitás nem csökken. Másrészt a csatorna korrózió és vegyszerállósága is jelentősen javul.

 

Mint arról már a bevezetőben is szóltunk a rendszeres vizsgálat alapján a csatorna felújítása halaszthatatlanná vált. Első lépést 2011-ben a tisztítóaknák átépítésével párhuzamosan a csatorna bekötések béleléses felújítására került sor. A tisztítóaknák átépítését a csatornában lévő felhalmozódott lerakódás eltávolítása miatt kellett elvégezni. A rákötések felújítását elsősorban szilárdsági és vízzárósági okok indokolták.

Kép 5. Bekötővezeték felújítása Process-Phoneix eljárással
Kép 5. Bekötővezeték felújítása Process-Phoenix eljárással

 

A KIVITELEZÉS LÉPÉSEI

Első lépésként helyszíni felmérésre került sor. A helyszíni felmérés alapján a csatorna belső méretei, a lecsatlakozások helyei, átmérői, a csatorna nyomvonala, az aknák elhelyezkedése rögzítésre kerültek. A felméréshez a korszerű 3D laser scannert nem lehetett alkalmazni, mivel a csatornát nem tudtuk egyszerű módon 100%-ban vízteleníteni. A felmérés után került sor a béleléses felújítás statikai méretezésére ATV-M 127-2 szerint. A méretezés során került sor a PVC-U profil kiválasztására és a statikailag fontos gyűrűs tér nagyságának meghatározására. A hidraulikai szállítókapacitás ellenőrzését szintén elvégeztük. A kapott eredmények alapján készültek el a kiviteli tervek, a kivitelezési ütemtervek és a forgalomtechnikai tervek.

A MEGVALÓSÍTÁS

A csatornát ki kellett tisztítani és el kellett távolítani az esetleges akadályokat és a meglévő állapotról video felvételt készítettünk.  A csatorna üzemközben került felújításra, az SPR eljárás kb. 25% telítettség esetén is alkalmazható. Normál üzemben a Pozsonyi úti csatorna telítettsége nem éri el a 25%-ot, így a munka átemelés nélkül elvégezhető lett volna. A csatornahálózat más pontján végzett munkák és a csapadékos időjárás miatt, a Pozsonyi úti csatornában helyenként 50% fölött volt a szennyvíz szintje. A munkavégzés érdekében a szennyvíz szintjét le kellett csökkenteni a 25% körüli szintre, amit átemeléssel, „medencék” kialakításával végzetünk el. A felújítandó szakasz két végén a csatornában falat építettünk kb. 1,0 m magasan, majd a folyásoldali részen szivattyúval folyamatosan csökkentettük a vízszintet. A csatorna falán található repedéseket, infiltrációs pontokat előzetesen gyorskötő anyaggal kitöltöttük.

 

A felszínen elhelyezkedő dobról a profilszalag a tekercselő kereten körbeforduló tekercselő gépbe került. A gép és a keret előrehaladásával a csatorna a csatorna profiljának megfelelő béléscsövet készítettünk. Az 565 m hosszú 140 x 210 cm keresztmetszetű csatorna felújításához SPR 79 SW típusú fémbetétes PVC-U profilt alkalmaztunk, melyek a bordamagassága 21,5 mm volt. A teljes csatorna hossz felújítása során 35.700 fm fémbetétes PVC-U profilt használtunk fel. A tekercselés után a csatorna béléscső belső mérete 125,7 x 184,5 cm-re csökkent. Ez azonban a PVC-U béléscső jó hidraulikai tulajdonságai miatt a csatorna szállító kapacitását ~ 50%-kal növelte, amelyet az elvégzett hidraulikai számítások is igazoltak.

Kép 6. A gerinccsatorna felújítása SPR eljárással, felszíni egység
Kép 6. A gerinccsatorna felújítása SPR eljárással, felszíni egység

 

A belső béléscső kialakítását követően támasztó rendszer beépítésre került sor. A kitámasztás feladata az injektálási folyamat közben fellépő béléscső felúszás megakadályozása, valamint a megfelelő védelem a béléscső esetleges összenyomódása ellen. A támasztó keretek a több lépcsőben elvégzett injektálás teljes időtartama alatt bent maradtak.

Kép 7. Kitámasztó rendszer a csatorna injektálásához
Kép 7. Kitámasztó rendszer a csatorna injektálásához

 

Az injektálás előtt a gyűrűs teret két oldalon le kellett zárni és az egyik oldalra légvezető csonkot építettünk be. Az injektáló anyagot a helyszínen állítottuk elő és megfelelő injektáló csonkok segítségével juttattuk be a gyűrűs térbe. Az injektálást több lépésben végzetük el. Esetünkben 5 ütemben került feltöltésre a gyűrűs tér. Az injektáláshoz 350 tonna nagyszilárdságú injektáló anyagot alkalmaztunk. (nyomó > 60 N/mm2)

Kép 8. Az injektáló berendezés helyszíni telepítése
Kép 8. Az injektáló berendezés helyszíni telepítése

 

Befejező munkálatok

Az injektáló anyag megszilárdulása után a támasztó rendszer kiépítésére került sor. A csatorna rákötések – melyeket az injektálás előtt megnyitottunk – végleges kialakítását elvégeztük. Ezt követően a csatorna ipari televíziós vizsgálatára került sor.

 

Az eljárás előnyei az alábbiakban foglalhatók össze:

  • 100% No-Dig eljárás, nincs szükség munkagödörre
  • a bélelés a meglévő aknákon keresztül elvégezhető
  • a munkavégzés üzem közben is elvégezhető, nem szükséges felszíni átemelő rendszer
  • minimális keresztmetszet csökkenés, kiváló áramlási tulajdonságok
  • ívek is bélelhetők
  • környezetbarát, nincs por,zaj, levegő szennyezés
  • élettartama megegyezik az új építésű csövekével (50+)
  • gyors, költséghatékony

Az SPR™ eljárás előzőekben felsorolt tulajdonságai révén a Pozsonyi úti csatorna felújítási project rendkívül sikeresnek értékelhető. A teljes munka 4,5 hónap alatt készült el, amelyet összehasonlítva, a feltárásos módon történő építés esetén a kivitelezés becsült időszükséglete kb. egy év lett volna. A létesítés ideje alatt az utcában a forgalom folyamatos volt, a meglévő parkolóhelyek számának csökkentése jelentette csupán a korlátozást. Közvetlenül a munkaterületen - a Szent István Park és a Jászai Mari tér közötti területen – került megrendezésre a Pozsonyi Piknik elnevezésű, többnapos szabadtéri rendezvénysorozat. Ezen a rendezvényen sok ezer ember vett részt, kulturális programok sokasága várta az érdeklődőket. Erre az időre teljes mértékben le kellett vonulni a munkaterületről és visszaadni azt a rendezvény szervezőinek. A Spar Budapest Maraton rendezvénye szintén érintette a munkaterületünket, a 100%-ban kitakarás nélküli technológiának köszönhetően itt is zavartalan volt a szervezett program.

Kép 9. Spar Budapest Maraton - a futóverseny is érintette a felújítás munkaterületét
Kép 9. Spar Budapest Maraton - a futóverseny is érintette a felújítás munkaterületét

 

Az utcában sok étterem, üzlet és iroda is működik. Ezek egyikét sem kellett még részlegesen sem bezárni, működésük folyamatos volt. A felújítási munka nem okozott nagymértékű, por-, zaj- és levegőszennyezést, minimális volt a lakó és üzleti környezetre gyakorolt káros hatása. A helyi Önkormányzat és az útkezelő képviselői is megtekintették a munkát. A választott technológiai megoldást rendkívül érdekesnek találták, számukra az volt a legfontosabb szempont, hogy az utcában élő és dolgozó emberek mindennapjait gyakorlatilag nem befolyásolta a felújítási tevékenység.

Az FCSM Zrt. folyamatosan, tervszerűen vizsgálja csatorna hálózatát és fenntartási terveket készít. Az alkalmazni kívánt felújítási technológiák kiválasztásánál – a gazdasági érdekeken és a műszaki, minőségi követelményeken túlmenően – komoly szempont a társadalmi és környezetvédelmi érdek is. A zöld technológiák alkalmazása fontos a társadalom számára a fenntartható fejlődés szempontjából, a legkorszerűbb műszaki tevékenységgel védjük a környezetet.