No dig, no problem avagy csőrekonstrukció másképp

Az évtizedekkel korábban lefektetett közműhálózatok állaga, állapota napjainkban folyamatosan romlott. Mivel ezek a közműrendszerek a települések életében nagyon fontos szerepet töltenek be, ezért fontos a jó állapotuk és üzembiztos működésük. E feladatok biztosítása egyre nagyobb terhet rónak a közműveket üzemeltető cégek számára. A különböző negatív folyamatok okozta hibák szükségessé tették ezeknek a csővezetékeknek a folyamatos vizsgálatát, felújítását és rekonstrukcióját. A rekonstrukciók egyik megoldása a nyíltárkos csőcsere. A nyíltárkos felújítás azonban számos kellemetlenséget okozhat: hosszú kivitelezési idő, - forgalomelterelés, - zaj – porártalom stb. A káros tényezők hatásának elkerülését, kiküszöbölését az ún. „zöld technológiák” alkalmazásával lehet elérni. Ezek az eljárások a feltárásnélküli ún. No Dig rekonstrukciós technológiák. Magyarországon a hetvenes évek második felében találkoztunk az első ízben a feltárásnélküli rekonstrukciós megoldásokkal. Ma már a magyar piacon is fellelhetők ezek a zöld eljárások A hazai piac egyik jeles képviselője az AGRIAPIPE Kft., aki a No Dig technológiák elkötelezett híve.

Napjainkban is jellemző még, hogy kisebb-nagyobb településeken, kül- és belterületen, úton-útfélen, hosszan elnyúló földrakások jelzik a földfelszín alatt végzett közműhálózat javításokat. Nem kellene azonban, hogy a munkavégzés minden esetben ennyire látványos legyen! Az AGRIAPIPE Kft. zöld technológiái többfajta lehetőséget kínálnak. Ezek a technológiák kevésbé terhelik a környezetet zaj- és porártalommal, általában költségkímélőbbek, mint a feltárásos felújítások, csőcserék.

Az AGRIAPIPE Kft. a lakosság- és környezetbarát technológiákat kínálja a közműhálózatok problémáinak megoldására. A spiráltekercselt béléscsöves eljárások 150 mm átmérőtől egészen 5 m átmérőig nyújtanak megoldást elsősorban gravitációs rendszerek felújításában. A helyszínen kikeményedő béléscsövet alkalmazó csőfelújításnál a legkorszerűbb béléscsöveket használjuk a csatornák, nyomóvezetékek és gázvezetékek helyreállítására. Az alakváltozó béléscsöveket elsősorban nyomóvezetékeknél, ipari vezetékeknél alkalmazhatjuk. A No Dig eljárások mellett a társaság csővezetékek vizsgálatára, tisztítására és műtárgyak felújítására is vállalkozik, komplex szolgáltatást nyújtva a csővezetéki gondok elhárításához.

 

A feltárásos közműépítési technológiákról  a különféle, a minimális mértékben invazív bélelési eljárásokra való átállás a közművek üzemeltetői számára jelentős megtakarítást jelenthetnek. Csővezetékek feltárásos módszerrel történő felújítási munkához szükség van gázolaj-üzemű munkagépekre, tehergépkocsikra, útburkoló gépekre, és számos egyéb üzemanyag-meghajtású kiszolgáló berendezésre. A hagyományos építési tevékenységek hetekig, vagy annál is hosszabb ideig tartanak, megnövekedett légszennyezést, valamint szálló port eredményeznek, továbbá kiterjedt munkaterület-foglalással és zajszennyezéssel járnak. A forgalom megzavarása, korlátozása jelentős mértékben zavarja a lakókörnyezetet, valamint korlátozza a helyi üzleti tevékenységeket is (éttermek, irodák, stb.).

A kitakarás nélküli csővezeték bélelés tehát környezetbarát zöld technológiaként definiálható. Legfontosabb jellemzőjük, hogy alkalmazásuk minél kisebb beavatkozást jelent a környezet számára, nem zavarják az egyéb közműveket és a természeti értékeket. A zöld eljárások fejlesztőinek célja, hogy olyan módszereket találjanak az új technológiák megalkotására, amelyek nem tesznek kárt bolygónk természeti erőforrásaiban, nem merítik ki azokat és kisebb terhelést jelentenek az emberek, az állatok, és a Föld egészségére nézve. Általánosságban kevésbékárosítják a világot is. Ezek a technológiák lehetővé teszik számunkra, hogy gyorsan romló állapotú földalatti közmű hálózatainkat felelős és költséghatékony módon építsük újra a jövő generációi számára.

 

A No Dig technológiák és a felhasznált anyagok jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt időszakban. Ennek eredményeként a felújított közműhálózatok várható élettartama megegyezik az új építésű csövek élettartamával. Az AGRIAPIPE Kft. széleskörű No Dig technológiai palettával van jelen a magyar és a külföldi piacon, amelyek a jelenleg elérhető legkorszerűbb módszereket jelentik. Célunk, hogy az adott műszaki problémához a legmegfelelőbb, költséghatékony eljárást ajánljuk. Az általunk alkalmazott csőbélelési technológiák olyan lehetőséget biztosítanak a hálózatok üzemeltetőinek, melyek segítségével a korlátozott erőforrások hatékonyan használhatók fel, valamint összehangolhatók a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi érdekek is.

Erre a jelenkori kihívásra kínál választási megoldásokat az AGRIAPIPE Kft.

Csatorna-felújítás Eger belvárosában SPRTM EX eljárással
Csatorna-felújítás Eger belvárosában SPRTM EX eljárással