Csővezetékek vizsgálata

A csővezetékek belső állapotának vizsgálatára a gyakorlatban már jól bevált ipari televíziós vizsgáló berendezést alkalmazunk. A ROVVERTM berendezés megfelelő felvételeket készít a csővezetékek belső állapotáról. A kapott információk alapján elkészítjük az adott csővezetékre vonatkozó szakvéleményt. A CCTV vizsgálatnál alkalmazott program az EN13508-2 szabványra épül.

A gravitációs csatornák tömörségének vizsgálatára a Sklarz típusú berendezéseket alkalmazzuk, amelyek megfelelnek többek között az MSZ EN 1610:2001 szabványban foglalt levegővel végzett vizsgálatokra vonatkozó előírásoknak is.