Interjú Lőrincz Andrással

Vízmű Panoráma   Milyen volt a kezdeti időszak, mit kellett a vízműnél ügyintézőként csinálnia?

Lőrincz András   Kiderült, hogy a tevékenységi területem a vállalat egészét érinti, mert a fenntartás és a karbantartás minden területet érintett. Kezdetben külső cégek által végzett munkák ellenőrzése, lebonyolítása volt a feladatom. A sokrétű feladat mellett két terület került az érdeklődésem középpontjába, a víztermelő fúrt kutak problematikája, illetve a csővezetékek mechanikus tisztítása. Ez a két terület szinte hobbimmá vált.

Vízmű Panoráma   Miben nyilvánult meg mindez?

Lőrincz András   Kiderült, hogy a vízműhöz tartozó kutaknál nem volt nyilvántartás, egyfajta káosz uralkodott. Első lépésben feltérképeztem a kutakat, és elkészítettem egy átfogó rendszert. Ebből a nyilvántartásból még ma is sok mindent hasznosítanak. Második lépésben a kutak vizsgálatát indítottuk el, s az akkor szokásos geofizikai vizsgálatok mellett - elsők között az országban – kúttelevíziós vizsgálatokat végeztettünk. A vizsgálatok alapján, megismerve a kutak állapotát egy külföldi cég kivitelezésében szakaszos szűrőregenerálásokat alkalmaztunk. Ezt a technológiát vegyszeres kezelésekkel kiegészítve jelenleg is alkalmazzák a Heves Megyei Vízműveknél.

Vízmű Panoráma   Hogyan kezdett el foglalkozni az ivóvízhálózatok mechanikus tisztításával?

Lőrincz András   Az ivóvízhálózatok mechanikus tisztításának problematikájára a Hatvan városban kialakult másodlagos biológiai szennyeződés irányította rá a figyelmemet. Az ivóvízhálózat lerakódásaiban ugyanis már szabad szemmel is jól látható tubifexszerű férgek voltak. A rengeteg fogyasztói panasz áldatlan állapotot eredményezett, gyors és hatékony megoldást sürgetett. 1975-től kezdődően különböző csőtisztítási technológiákat teszteltünk. Elsőként a pécsi vízmű, majd a csehszlovák Vodni Zdroje cég technológiájával próbálkoztunk, de az összefüggő, bonyolult hálózatok tisztítására egyik technológia sem volt alkalmas. Elkezdtem tanulmányozni a szakirodalmat, emlékszem, hogy a frissen lefordított szakcikkek számlái miatt még raportra is kellett mennem. Végül rátaláltam a műanyag poliuretán habból készült amerikai tisztítóelemekre, amelyeket egy szerencsés véletlen folytán sikerült beszerezni a németországi RRS cégtől. A kísérleti tisztítások jó eredménnyel jártak, 1980-tól – az országban elsőként – rendszeresen használtuk ezeket az amerikai tisztítóelemeket. Az eljárás hatékonyságára jellemző, hogy a kb. 80 km hosszú hatvani ivóvízhálózatot 4 hónap alatt sikerült teljesen kitisztítani.

Vízmű Panoráma   Mi az oka, hogy végül saját tisztítóelemeket fejlesztettek ki?

Lőrincz András   A fordulatot a magyarországi „devizastop” okozta kényszerhelyzet eredményezte, mert ettől kezdve nem hozhattuk be az amerikai tisztítóelemeket. Olyan saját elemeket kellett kifejlesztenünk, amelyek szintén alkalmasak voltak az ivóvízhálózatok mechanikus tisztítására. Ez szerencsére sikerült is. Mivel több vízmű is hasonló problémával küzdött, mint a hatvani, számos megkeresés érkezett hozzánk, hogy segítsünk a problémák megoldásában, így létrehoztunk egy csőtisztító részleget a vízművön belül. Ez a részleg Magyarországon is és külföldön is sikeresen végzett munkákat.

Vízmű Panoráma   Mely országokban dolgoztak?

Lőrincz András   Ivóvízhálózatok mechanikus tisztítását több országban is végeztünk, így dolgoztunk Finnországban, Svédországban, Norvégiában, Lengyelországban, valamint Törökországban is. Ezekben az országokban sok kalandunk volt, gyakran például kézitáskában vittük ki a tisztításhoz szükséges rézgálicot, amit a svéd hatóságok nem ismertek és kábítószernek nézték. Nagyon nehezen tudtuk csak elmagyarázni, hogy valójában mire való a finomszemcsés kék por. A sikeres tevékenység és a szabadalmakból származó jövedelem persze beindította az SI („Sárga Irígység”) faktort is, egyik ellenőrzés követte a másikat, legutoljára az akkori pénzügyminisztériumból jött ki egy népes csoport pénzügyi ellenőrzést végezni. Ezek a vizsgálatok szerencsésen végződtek, mert amikor megértették a tevékenység jelentőségét, illetve azt, hogy a jövedelmek valós tevékenységen alapulnak,  belátták, hogy nem történt semmiféle csalás, a plusz jövedelem az elvégzett munka jogos ellenértéke.

Vízmű Panoráma   Hogyan minősítené a Heves Megyei Vízműveknél töltött időszakot?

Lőrincz András   Azt hiszem, hogy életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt, jól éreztem magamat a vízműnél. Sok tapasztalatot szereztem, sok új dolgot honosítottam meg a cégnél. Jó főnökeim voltak, mert hagytak dolgozni, segítették a munkámat. Munkám elismeréseként 1983-ban - minden tiltakozásom ellenére - kineveztek műszaki osztályvezetőnek, aminek túlzottan nem örültem, mert én továbbra is a fejlesztésekkel szerettem volna foglalkozni. Ettől kezdve megnövekedtek az irányítási, koordinálási feladataim, mert ez az osztály a legnagyobb létszámú volt a központban. Ide tartozott a kutas részleg, az automatika- és erősáramú csoport, a csőtisztító részleg, a szállítás és a karbantartás, valamint az anyagelszámoltatás. Miután 1989-ben – a rendszerváltás évében – fölmerült a vízművek átszervezése (önkormányzati tulajdonba kerülése), a megyei szervezeteket a szétesés veszélyeztette, mindenkiben elhatalmasodott a bizonytalanságérzet, így bennem is. 

Vízmű Panoráma   Milyen megoldás merült föl a továbblépés lehetőségeként?

Lőrincz András   Sajnos a folytatás tipikusan magyarosra sikerült, mert az eredményes első év (13 millió Ft-os árbevétel és 2,5 millió Ft-os adózott eredmény) után feszültségek adódtak a tagok között. Mint kiderült az elégedetlenség egy torz elképzelésen alapult. Egyszerűen szólva az volt a baj, hogy nem tudott mindenki „már az első évben Mercédeszt vásárolni” magának. A feszültség végül is a tulajdonosi szerkezet gyökeres átalakulásához vezetett, a sok tulajdonos helyébe az osztrák Rabmer cég lépett be, mint fő tulajdonos. Ezután nyugalmasabb és innovatívabb időszak következett, mert a csőtisztítás mellett a feltárás nélküli, úgynevezett, NO DIG eljárások kerültek előtérbe. Ezek az eljárások kevéssé voltak ismertek Magyarországon, ezért az egri Technika Házában egy közel 400 fős konferenciát és bemutatót tartottunk, amelyet - az ónos eső ellenére – óriási érdeklődés kísért.

A cég évről évre tovább fejlődött, volt olyan évünk, hogy megdupláztuk az előző évi árbevételt. 2005-re 2,5 milliárdos árbevételt produkáltunk 450 milliós saját vagyon mellett. A főtulajdonos Rabmer cégnél azonban generációváltás zajlott, amely az Umwelt Technik Kft-nél konfliktusokhoz vezetett. Az ifjabb Rabmer testvéreknek más volt az elképzelésük a piacról, az üzleti magatartásról, a fejlesztésekről, a kapcsolatépítésről, mint édesapjuknak, illetve nekem. Látva a lehetetlen helyzetet fölajánlottam, hogy lemondok a cég ügyvezetéséről, ha kérik, maradok a cégnél, de a feltételem az üzletrészem megvétele volt. Ebben meg is egyeztünk, csak azt nem tudtam, hogy mi vár rám ezután. A nyugati cégek egy része ugyanis ilyenkor egy bizonyos „forgatókönyv” szerint jár el, amelynek lényege, hogy az ügyvezetőről - aki egyben résztulajdonos is - be kell bizonyítani, hogy nem tett meg mindent a cég eredményes működtetése érdekében. Ha ezt sikerül bebizonyítani, akkor ezzel zsarolni lehet. Így nagyon olcsón meg lehet vásárolni az üzletrészt és még azt a látszatot is lehet kelteni, hogy a főtulajdonos segíteni akar az ügyvezetőn. Ez a próbálkozás esetemben azonban megbukott, mert a vizsgálatok során nem találtak rám nézve semmi terhelőt, így a fő tulajdonosnak nem volt más választása, minthogy ügyvezetői megbízatásom alól 2007. október 5-én minden indok nélkül fölmentett. Ez a felmentés egy négy éves háborúskodás kezdetévé vált, ráadásul továbbra is tulajdonos maradtam. 

Vízmű Panoráma   Ebben a helyzetben milyen megoldást választott?

Lőrincz András   A felmentés után pár nappal, 2007. október 12-én - nagyobbik lányommal, Adriennel - létrehoztuk az Agriapipe Kft-t. Újra kellett kezdeni a cég felépítését, de már nem teljesen nulláról, mert a munkám jó hírneve és személyem megalapozta és segítette az újrakezdést. Az új cég kialakítása mellet persze rengeteg energiát kötött le a labancokkal vívott háború, amire álljon itt egy példa. Az Umwelt Technik Kft. új ügyvezetése 2008-ban - az általunk korábban állami támogatásból felfejlesztett - 310 milliós gépparkot eladta a többségi tulajdonos Rabmer cégnek 110 millió Ft-ért, amely összeget az osztrák cég raktári készlettel egyenlített ki. Ezt megtudva feljelentést tettem a rendőrségen. Egy év kitartó nyomozás után a szerv megállapította, hogy „az eladás nem volt szándékos, véletlenül történt”. Tiltakozásunk eredményeképpen – további fél éves nyomozás után – az ügyészség határozatában az állt, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában „nem állapítható meg, hogy bűncselekmény történt”. Miután pótmagánvádas feljelentést tettünk a bíróságon, a bíróság reakciója az volt, hogy nem én vagyok a sértett, mert a Kft-t lopták meg, tehát a Kft-nek kellene feljelentést tenni. (A kör bezárult, mert ezek szerint épp a Kft. többségi tulajdonosának kellene feljelentést tenni önmaga ellen, hiszen ő vette meg áron alul a gépeket!) Három év jogi hercehurca után paradox módon elértem, hogy a törvény előtt végül én lehettem a sértett.

Vízmű Panoráma   Hogyan értékeli az Umwelt Technik Kft-nél eltöltött időszakot?

Lőrincz András   Érdekes, hogy hasonlóan a Vízműnél töltött időszakhoz, az Umwelt-nél is 17 évig dolgoztam. Ez idő alatt sikerült piacvezető céggé tenni a Kft-t, sok új technológiát honosítottunk meg Magyarországon, sok fejlesztést hajtottunk végre az optimális megoldások érdekében. Hozzájárultunk a feltárás nélküli NO DIG eljárások népszerűsítéséhez, konferenciákat, szakmai előadásokat, bemutatókat szerveztünk.

Vízmű Panoráma   Az Agriapipe Kft létrehozásával milyen új lehetőségek nyíltak meg a cég számára?

Lőrincz András   Kinyílt számomra a világ, ausztrál, japán technológiák kerültek az Agriapipe palettájára, amelyekkel számos elismerést nyertünk a magyar piacon. A régi kollégák újra velünk dolgoznak, és ez biztosítja a megbízható, jó munkát. Technológiáink, fejlesztéseink számos elismerést kaptak: Vásári Nagydíj, MAVIZ Nívódíj, Greennovációs Díj. Ezek az elismerések bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Vízmű Panoráma   Egy éve már nem ügyvezetője az Agriapipe Kft-nek. Hogyan tovább?

Lőrincz András   Egy évvel ezelőtt valóban lemondtam az ügyvezetésről, mert a cég jelentős fejlődés előtt áll és ehhez új szemlélet, fiatalabb, dinamikusabb vezetés kell. Az eddig megszerzett szakmai tapasztalataimat a jövőben a cég érdekében kívánom hasznosítani tanácsadói minőségben, amíg igénylik ezt. Marci unokám is egyre több feladatot ad nekem, többek között meg kell tanítanom neki, hogy a 16-os sarkáról háttal a kapunak, ollózva hogyan lehet beemelni a lasztit a hosszúba.